När en veterinär skriver ut ett läkemedel eller andra varor åt ditt djur på ett elektroniskt recept lagras uppgifterna i receptdepå djur. Där lagras receptet till dess att du hämtar ut ditt djurs läkemedel. När du besöker eller e-handlar på ett apotek behöver farmaceuten information om receptet för att kunna genomföra en expedition. Registret FOTA är till för att samla in uppgifter om förmånsberättigade handelsvaror och läkemedel som expedierats på apotek i Sverige för att E‑hälsomyndigheten ska kunna producera nationell läkemedelsstatistik. Det används även för att vi ska kunna sammanställa ett betalningsunderlag till regionerna, eftersom de betalar för den del av läkemedelskostnaden inom förmånen som överstiger den del som du betalar själv. E-hälsomyndigheten får information från andra källor för att kunna göra kontroller i samband med en receptexpedition.

  • I många fall accepterar mottagarlandets myndigheter dokument på engelska, men det måste du först ha försäkrat dig om, innan varan sänds i väg.
  • För att få information om vilka forskningsprovsamlingar som kan vara aktuella för samarbete kontakta landstingens/regionernas lokala biobanker via landstingens biobanksamordnare.
  • Dessa uppgifter är sedan tillgängliga när receptet expedieras, korrigeras och hämtas ut.
  • Registernycklarna för standardanvändaren lagras i filen ntuser.dat i profilen, att vi skulle behöva ladda detta som en hive med regedit för att lägga till inställningar för standardanvändaren.
  • Om något i lagen står i motsats till tryckfrihet eller yttrandefrihet, eller inskränker offentlighetsprincipen, ska dessa gälla före PUL.

Myndigheten får information om förskrivare från Socialstyrelsen och Jordbruksverket och folkbokföringsinformation från Skatteverket. Folkbokföringsinformation behövs för att farmaceuten på apoteket till exempel ska kunna säkerställa en persons rätt att hämta läkemedel eller ta del av uppgifter om ett barns läkemedelsanvändning. Uppgifterna behövs även för att systemet med läkemedelssubventioner ska fungera. Vi samlar endast in och behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att utöva vår verksamhet och för kundvården. När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser är den rättsliga grunden en rättslig förpliktelse.

Du Har Rätt Att Begära Information

Produktregister med kemiska produkter finns även i Norge Länk till annan webbplats., Danmark Länk till annan webbplats.och Finland Länk till annan webbplats.. Uppgifter om hur kemikalier används i Norden finns i den gemensamma databasen SPIN Länk till annan webbplats.. Eftersom Energimarknadsinspektionen är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Patienten har rätt att få information om registreringen, rätt att neka registrering i ett kvalitetsregister och dllkit.com/sv/dll/vcomp133 att i efterhand begära att tas ur registret. Registreringen i kvalitetsregister är med andra ord frivillig med så kallad opt-out. En vårdgivare får endast direktåtkomst till de patient­uppgifter vårdgivaren själv har inrapporterat.

Kommer Avfallsstatistiken Fortsatt Redovisas Till Avfall Sverige Via Avfall Web?

Förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp i detta register. Apotekspersonal kan i samband med ditt apoteksbesök ta del av samtyckesregistreringen. Uppgifterna om ditt samtycke sparas tills vidare men tas bort när du återkallar samtycket. Dina personuppgifter är kopplade till uppgifterna om läkemedlet i tre månader från det att läkemedlet expedierades till dig på apoteket. När du besöker eller e-handlar på ett apotek behöver farmaceuten information om dina recept för att kunna genomföra en expedition.

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs innan återkallelse på basis av samtycket. Det kan till exempel omfatta kontaktinformation, organisationsnummer samt betalningsinformation. Det kan också gälla information om matavvikelser, hjälpmedel eller olika elektroniska identiteter om de kan kopplas till en fysisk person. Inom all hälso- och sjukvård är det verksamhetschefen som ansvarar för att personalen är informerad om de bestämmelser som gäl­ler för hantering av patientuppgifter och att tydliga regler finns beträffande behörigheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *